1. Stress en Burn-out coaching / Coaching na ernstige ziekte

Je kan in een emotioneel moeilijke periode terecht zijn gekomen door allerlei redenen: ernstige ziekte, overbelasting op het werk, relationele spanningen privé en/of op het werk, echtscheiding, verlies van een geliefde, een plotse moeilijke gebeurtenis, financiële problemen, overgangsperiode (midlife) en hierdoor te kampen hebben met allerlei nare gevoelens en gevolgen zoals o.m.:

 • zware vermoeidheid en futloosheid
 • gevoel van uitputting
 • geen zin meer hebben om leuke activiteiten te doen
 • gebrek aan plezier en “luchtigheid” in het leven
 • voortdurend gevoel van spanning en gejaagdheid
 • snel geïrriteerd en gefrustreerd zijn
 • neiging tot huilen
 • angstige, sombere of depressieve gevoelens en gedachten
 • moeilijk slapen of slapeloosheid
 • fysieke klachten zoals regelmatig last hebben van hoofdpijn/migraine, buikpijn, maaglast, spierpijnen, hartkloppingen, e.a.
 • een mentaal “leeg” gevoel hebben of een gevoel van “opgebrand” te zijn

Hierbij wil ik jou binnen een veilig en vertrouwensvol kader in de eerste plaats een luisterend oor bieden waarbij je jouw verhaal kan vertellen, waar je kan praten omtrent de fysieke klachten, mentale moeilijkheden en problemen die je ervaart in het dagdagelijkse leven.

Vervolgens gaan we samen dieper kijken en reflecteren: van waar komen de fysieke klachten, hoe kunnen we de problemen waarmee je wordt geconfronteerd, verklaren binnen jouw levensverhaal.

Op basis van deze zelfkennis kijken we naar jouw persoonlijke mogelijkheden, naar positieve manieren die het best bij jou aansluiten om met deze moeilijkheden om te gaan en om dagdagelijkse problemen het hoofd te kunnen bieden. Het gaat erom jouw “innerlijke positieve kracht” die steeds diep in jou aanwezig is, te “herontdekken”, zodat je met het nodige “vertrouwen” en “geloof in jezelf” in het leven kan staan.

2. Life coaching

Je kan in je leven op een belangrijk kruispunt staan en je afvragen “welke richting moet ik nu uit”  (bvb. verandering van studierichting, werk, relatie, verhuis, e.a.) want je wil voor jezelf de juiste keuzes maken en zo goed mogelijk de beste versie worden van “jezelf”.

Samen met jou wil ik zoeken naar wat echt belangrijk is voor jou in het leven, jouw levensvisie, jouw persoonlijke waarden en doelen en nagaan of jouw huidig gekozen levenspad hierbij al dan niet aansluit en welke opties er kunnen zijn zodat jij de keuzes kan maken die bijdragen aan jouw mentaal welzijn.

3. Sociaal-administratieve begeleiding

Vaak heb je in een emotioneel moeilijke periode geen energie meer om gericht te zijn op praktische en administratieve taken die maandelijks moeten geregeld worden en absoluut noodzakelijk zijn, zoals onder meer opvolging van te betalen rekeningen en facturen, administratie inzake ziekte, sociale voorzieningen, invullen documenten, enz. Tevens worden administratieve zaken steeds meer gedigitaliseerd.

Het is dan mogelijk om samen met jou te bekijken welke belangrijke sociaal-administratieve noden er zijn en kan ik begeleiding bieden door samen met jou te kijken naar wat prioritair is, een plan van aanpak samen te stellen, informatie op te zoeken, je gericht door te verwijzen naar bevoegde instanties, contact op te nemen met organisaties, digitale begeleiding, enz.

Heb je een vraag of opmerking of wil je gewoon wat kwijt?

Contacteer me geheel vrijblijvend.